Skip to main content

Homes that have no low consumption lighting. By relation with economic activity of the person of reference and reasons for not using it

Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Ocupats 11,04,42,23,7
ocupats a jornada plena 10,54,22,23,5
ocupats a mitja jornada 15,7......
Aturats 17,8......
Pensionistes 11,04,62,62,9
Feines de la llar 15,9......
Altres inactius 29,5......
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.6.4/en