Skip to main content

Homes that have heating with thermostat or air conditioning. By size of municipality and average temperature programmed during the day

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció amb termostat o d'aire condicionat Per dimensió del municipi i temperatura mitjana programada durant el dia
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Calefacció amb termostat Aire condicionat
Total Temperatura mitjana ºC Total Temperatura mitjana ºC
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 49,121,240,521,7
De 50.000 a 100.000 habitants 54,820,632,021,3
De 20.000 a 50.000 habitants 69,620,538,221,5
De 10.000 a 20.000 habitants 67,120,533,021,4
Menys de 10.000 habitants 73,420,527,421,6
Total 59,220,836,121,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.6.1.2/en