Skip to main content

Homes with heating in all or some of the home. By size of municipality, number of months it is used and nocturnal use

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció en tot o part de l'habitatge Per dimensió del municipi, nombre de mesos que la fan servir i ús nocturn
Nombre d'habitacions Nombre de mesos que la fan servir L'apaguen quan dormen
Disponibilitat de calefacció Totes o la majoria Només en una part Menys d'un mes D'un a menys de tres mesos De tres a menys de sis mesos Sis mesos o més Si No
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 65,349,615,611,137,115,3..55,49,8
De 50.000 a 100.000 habitants 76,357,518,811,534,827,3..65,910,4
De 20.000 a 50.000 habitants 85,459,126,39,041,532,4..71,913,4
De 10.000 a 20.000 habitants 84,465,319,16,939,333,82,966,118,3
Menys de 10.000 habitants 88,270,817,4..22,754,56,658,429,8
Total 76,057,818,28,534,829,02,160,715,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.7.1.2/en