Skip to main content

Homes with heating in all or some of the home. By age of the person of reference, number of months it is used and nocturnal use

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció en tot o part de l'habitatge Per edat de la persona de referència, nombre de mesos que la fan servir i ús nocturn
Nombre d'habitacions Nombre de mesos que la fan servir L'apaguen quan dormen
Disponibilitat de calefacció Totes o la majoria Només en una part Menys d'un mes D'un a menys de tres mesos De tres a menys de sis mesos Sis mesos o més Si No
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 75,057,917,07,836,228,11,659,515,5
De 45 a 64 anys 80,563,916,69,436,030,32,762,518,0
65 anys o més 71,048,023,08,330,428,52,360,011,0
No consta ..................
Total 76,057,818,28,534,829,02,160,715,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.7.2.2/en