Skip to main content

Homes that deposit organic waste, paper, glass and packaging in their specific collection points. By size of municipality and type of waste

Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida Per dimensió del municipi i tipus de residu
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics,etc.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 66,086,387,985,9
De 50.000 a 100.000 habitants 64,885,084,174,3
De 20.000 a 50.000 habitants 72,086,684,681,9
De 10.000 a 20.000 habitants 68,483,385,881,5
Menys de 10.000 habitants 62,984,685,280,0
Total 66,585,686,382,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.1.1.2/en