Skip to main content

Homes that deposit organic waste, paper, glass and packaging in their specific collection points. By size of the home and type of waste

Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida Per grandària de l'habitatge i tipus de residu
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics,etc.
Habitatge amb 1 persona 63,480,378,573,3
Habitatge amb 2 persones 70,489,788,986,0
Habitatge amb 3 persones 66,283,887,583,0
Habitatge amb 4 persones 63,585,687,684,1
Habitatge amb 5 persones o més 69,887,384,783,9
Total 66,585,686,382,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.1.1.3/en