Skip to main content

Homes that deposit organic waste, paper, glass and packaging in their specific collection points. By net monthly income of the household and type of waste

Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de residu
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics,etc.
Menys de 1.100 € 61,182,080,674,5
De 1.101 a 1.800 € 67,186,285,082,0
De 1.801 a 2.700 € 70,588,890,685,1
Més de 2.700 € 56,687,091,087,1
No consta 71,284,786,484,3
Total 66,585,686,382,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.1.1.5/en