Saltar al contenido principal

Viviendas en que se depositan los residuos orgánicos, papel, vidrio y envases en su punto específico de recogida. Por nivel de estudios acabados de la persona de referencia y tipo de residuo

Proporció d'habitatges en què es dipositen els residus orgànics, paper, vidre i envasos en el seu punt específic de recollida Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i tipus de residu
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Sense estudis 52,877,475,670,3
Estudis primaris o equivalents 64,885,285,382,2
Ensenyament secundari 1a etapa 71,382,084,879,1
Estudis de batxillerat 69,488,286,983,4
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 74,090,293,887,1
Ens. profes. grau superior o equiv. 74,386,790,586,6
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 72,885,186,684,3
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 63,888,790,488,0
No consta ........
Total 66,585,686,382,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.1.2.5/es