Skip to main content

Homes in which waste originating from vehicles is deposited at its specific collection point. By type of household and type of waste

Proporció d'habitatges en que es dipositen els residus procedents de vehicles en el seu punt específic de recollida Per tipus de llar i tipus de residu
Pneumàtics Olis de motor Bateries
Deixalleria Botiga que els ven o tallers Deixalleria Botiga que els ven o tallers Deixalleria Botiga que els ven o tallers
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal ..34,5..35,3..35,0
Parella sola 2,972,03,772,33,372,3
Parella amb fills 5,481,85,081,95,681,3
parella amb algun fill menor 25 5,082,14,782,25,481,5
parella amb tots els fills majors 25 ..80,8..80,5..80,5
Pare o mare sol, amb fills ..60,6..62,1..61,6
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 ..62,8..65,4..63,6
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 ..58,6..59,2..59,8
Llar amb altres persones 5,850,1..51,3..51,9
Total 4,165,24,165,74,165,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.3.1.4/en