Skip to main content

Homes with their own selective waste collection containers. By size of municipality and type of waste

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per dimensió del municipi i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 71,893,093,091,7
De 50.000 a 100.000 habitants 93,296,395,795,3
De 20.000 a 50.000 habitants 82,687,785,884,1
De 10.000 a 20.000 habitants 75,283,585,682,7
Menys de 10.000 habitants 73,382,782,481,2
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.1.2/en