Skip to main content

Homes with their own selective waste collection containers. By monthly income of the household and type of waste

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 75,189,688,988,5
De 1.101 a 1.800 euros 76,188,388,386,0
De 1.801 a 2.700 euros 80,991,991,790,4
Més de 2.700 euros 70,291,791,089,6
No consta 77,188,288,287,1
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.1.5/en