Skip to main content

Homes with their own selective waste collection containers. By age of the person of reference and type of waste

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per edat de la persona de referència i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 78,088,788,387,2
De 45 a 64 anys 74,590,089,588,0
65 anys o més 75,989,990,588,8
No consta ........
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.2.2/en