Saltar al contenido principal

Viviendas con contenedores de recogida selectiva de residuos cercanos. Por nacionalidad de la persona de referencia y tipo de residuo

Proporció d'habitatges amb contenidors de recollida selectiva de residus propers Per nacionalitat de la persona de referència i tipus de residu
Només residus orgànics Paper i cartró Vidre Envasos de plàstic, metàl·lics, etc.
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Espanyola 76,289,889,787,9
No espanyola 76,586,785,987,7
Total 76,289,589,387,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.4.2.3/es