Skip to main content

Proportion of homes that do not separate organic waste. By size of municipality and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els residus orgànics Per dimensió del municipi i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 34,315,89,45,73,3
De 50.000 a 100.000 habitants 28,7..8,118,0..
De 20.000 a 50.000 habitants 31,15,69,511,05,0
De 10.000 a 20.000 habitants 32,612,812,44,3..
Menys de 10.000 habitants 36,314,011,95,35,1
Total 33,512,210,17,53,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.1.2/en