Skip to main content

Proportion of homes that do not separate organic waste. By level of completed studies of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els residus orgànics Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 47,211,324,26,94,9
Estudis primaris o equivalents 35,212,511,68,22,9
Ens. secundari 1a etapa 28,78,68,4....
Estudis de batxillerat 30,612,26,97,2..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 26,0........
Ens. profes. grau superior o equiv. 25,7........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 27,212,3......
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 36,218,37,2....
No consta ..........
Total 33,512,210,17,53,6
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.2.5/en