Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By territorial areas and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per àmbits territorials i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Metropolità 14,2..7,63,6..
Comarques Gironines 15,86,5......
Camp de Tarragona 17,96,45,7....
Terres de l'Ebre 11,7..5,2....
Ponent 18,611,3......
Comarques Centrals 9,6........
Alt Pirineu i Aran 8,9........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.3.1/en