Saltar al contenido principal

Viviendas que no separan el papel y el cartón. Por edad de la persona de referencia y razones para no separarlos

Proporció d'habitatges que no separen el paper i cartró Per edat de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 17,63,88,04,0..
De 45 a 64 anys 10,82,73,42,42,2
65 anys o més 14,22,88,8....
No consta ..........
Total 14,43,26,63,01,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.4.2/es