Skip to main content
Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per àmbits territorials i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Metropolità 13,0..7,33,1..
Comarques Gironines 17,57,9......
Camp de Tarragona 17,36,15,5....
Terres de l'Ebre 13,2..6,9....
Ponent 19,010,95,2....
Comarques Centrals 9,5........
Alt Pirineu i Aran ..........
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.5.1/en