Skip to main content

Homes that do not separate paper and card. By type of household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per tipus de llar i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Llar unipersonal 20,82,413,7....
Parella sola 10,52,44,7....
Parella amb fills 12,14,24,02,7..
parella amb algun fill menor 25 13,04,24,43,3..
parella amb tots els fills majors 25 8,5........
Pare o mare sol, amb fills 9,6........
pare/mare sol, amb algun fill menor 25 ..........
pare/mare sol, amb tots els fills majors 25 ..........
Llar amb altres persones 16,9..7,7....
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.5.4/en