Skip to main content

Homes that do not separate glass. By monthly income of the household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 19,42,912,2....
De 1.101 a 1.800 euros 15,04,25,84,3..
De 1.801 a 2.700 euros 9,4........
Més de 2.700 euros 9,0........
No consta 13,63,46,6....
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.5.5/en