Saltar al contenido principal

Viviendas que no separan el vidrio. Por ingresos mensuales netos del hogar y razones para no separarlos

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 19,42,912,2....
De 1.101 a 1.800 euros 15,04,25,84,3..
De 1.801 a 2.700 euros 9,4........
Més de 2.700 euros 9,0........
No consta 13,63,46,6....
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.5.5/es