Skip to main content

Homes that do not separate glass. By relation with economic activity of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Ocupats 13,23,45,72,81,4
ocupats a jornada plena 12,53,25,22,71,4
ocupats a mitja jornada 20,9........
Aturats 20,2........
Pensionistes 13,22,47,8....
Feines de la llar 14,3........
Altres inactius ..........
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.6.4/en