Skip to main content

Homes that do not separate glass. By level of completed studies of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 24,4..14,9....
Estudis primaris o equivalents 14,73,37,22,9..
Ens. secundari 1a etapa 15,2........
Estudis de batxillerat 13,13,05,0....
Ens. profes. grau mitjà o equiv. ..........
Ens. profes. grau superior o equiv. ..........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 13,4........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 9,6........
No consta ..........
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.6.5/en