Saltar al contenido principal

Viviendas que no separan el vidrio. Por nivel de estudios acabados de la persona de referencia y razones para no separarlos

Proporció d'habitatges que no separen el vidre Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-lo
Raons per no separar-lo
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prou, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 24,4..14,9....
Estudis primaris o equivalents 14,73,37,22,9..
Ens. secundari 1a etapa 15,2........
Estudis de batxillerat 13,13,05,0....
Ens. profes. grau mitjà o equiv. ..........
Ens. profes. grau superior o equiv. ..........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 13,4........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 9,6........
No consta ..........
Total 13,73,26,42,71,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.6.5/es