Skip to main content

Homes that do not separate plastic, metal and other containers. By monthly income of the household and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 25,53,911,95,73,9
De 1.101 a 1.800 euros 18,05,05,07,1..
De 1.801 a 2.700 euros 14,93,05,9....
Més de 2.700 euros 12,9........
No consta 15,73,76,23,42,4
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.7.5/en