Skip to main content

Homes that do not separate plastic, metal and other containers. By relation with economic activity of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Ocupats 16,74,35,74,81,8
ocupats a jornada plena 16,54,25,64,71,9
ocupats a mitja jornada 19,1........
Aturats 25,1........
Pensionistes 17,82,98,15,6..
Feines de la llar 17,3........
Altres inactius ..........
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.8.4/en