Skip to main content

Homes that do not separate plastic, metal and other containers. By level of completed studies of the person of reference and reasons for not separating

Proporció d'habitatges que no separen els envasos de plàstic, metàl·lics, etc. Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i raons per no separar-los
Raons per no separar-los
Total No hi tenen a la zona cap servei de recollida No en generen prous, massa esforç No disposen de prou espai a l'habitatge NS/NC
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 29,7..15,28,4..
Estudis primaris o equivalents 17,83,86,85,41,8
Ens. secundari 1a etapa 20,95,9......
Estudis de batxillerat 16,63,73,86,9..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 12,9........
Ens. profes. grau superior o equiv. ..........
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 15,7........
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 12,03,6......
No consta ..........
Total 17,54,06,55,02,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/3.5.8.5/en