Skip to main content

Homes that have suffered noise problems in their surroundings and have taken some form of measure. By territorial areas and cause of noise

Proporció d'habitatges que han patit al seu entorn problemes de soroll i que han pres alguna mesura Per dimensió del municipi i causa del soroll
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges amb algun problema de soroll. "Amb algun problema de soroll": tant per cent sobre total d'habitatges.
Font: Idescat.
Tipus de soroll
Amb algun problema de soroll Trànsit terrestre Trànsit aeri Dels veïns D'origen animal D'origen mecànic Activitats comercials i d'oci Reunions informals urbanes ('botellón') Altres causes Han pres alguna mesura al respecte
Capitals prov. i mun. més 100.000 hab. 31,213,6..13,03,610,95,84,0..32,8
De 50.000 a 100.000 habitants 17,7....8,3............
De 20.000 a 50.000 habitants 20,38,8..8,4..5,9......41,1
De 10.000 a 20.000 habitants 16,18,4..6,1..........46,1
Menys de 10.000 habitants 13,45,1..3,6..4,5......36,4
Total 23,310,11,39,42,87,73,42,81,135,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/5.1.1.2/en