Skip to main content

Homes that have suffered noise problems in their surroundings and have taken some form of measure. By net monthly income of the household and cause of noise

Proporció d'habitatges que han patit al seu entorn problemes de soroll i que han pres alguna mesura Per ingressos mensuals nets de la llar i causa del soroll
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges amb algun problema de soroll. "Amb algun problema de soroll": tant per cent sobre total d'habitatges.
Font: Idescat.
Tipus de soroll
Amb algun problema de soroll Trànsit terrestre Trànsit aeri Dels veïns D'origen animal D'origen mecànic Activitats comercials i d'oci Reunions informals urbanes ('botellón') Altres causes Han pres alguna mesura al respecte
Menys de 1.100 € 19,95,9..8,7..6,6......44,5
De 1.101 a 1.800 € 23,110,0..8,3..8,42,6....33,3
De 1.801 a 2.700 € 25,38,4..10,2..9,2......42,7
Més de 2.700 € 29,318,8..13,2..10,5......44,6
No consta 21,79,9..8,6..5,65,1....22,0
Total 23,310,11,39,42,87,73,42,81,135,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/5.1.1.5/en