Saltar al contenido principal

Viviendas que han sufrido en su entorno problemas de ruido y que han tomado alguna medida. Por ingresos mensuales netos del hogar y causa del ruido

Proporció d'habitatges que han patit al seu entorn problemes de soroll i que han pres alguna mesura Per ingressos mensuals nets de la llar i causa del soroll
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges amb algun problema de soroll. "Amb algun problema de soroll": tant per cent sobre total d'habitatges.
Font: Idescat.
Tipus de soroll
Amb algun problema de soroll Trànsit terrestre Trànsit aeri Dels veïns D'origen animal D'origen mecànic Activitats comercials i d'oci Reunions informals urbanes ('botellón') Altres causes Han pres alguna mesura al respecte
Menys de 1.100 € 19,95,9..8,7..6,6......44,5
De 1.101 a 1.800 € 23,110,0..8,3..8,42,6....33,3
De 1.801 a 2.700 € 25,38,4..10,2..9,2......42,7
Més de 2.700 € 29,318,8..13,2..10,5......44,6
No consta 21,79,9..8,6..5,65,1....22,0
Total 23,310,11,39,42,87,73,42,81,135,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/5.1.1.5/es