Skip to main content

Homes that have suffered problems with bad smells in their surroundings and have taken some form of measure. By net monthly income of the household and cause of bad smells

Proporció d'habitatges que han patit al seu entorn problemes de males olors i que han pres alguna mesura Per ingressos mensuals nets de la llar i causa de les males olors
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges amb algun problema de males olors. "Amb algun problema de males olors": tant per cent sobre total d'habitatges.
Font: Idescat.
Causes
Amb algun problema de males olors Canonades, sanejament Explotacions agràries Indústries alimentàries Comerços Contenidors de residus Altres causes (fums, abocadors, etc.) Han pres alguna mesura al respecte
Menys de 1.100 € 8,24,9..........34,3
De 1.101 a 1.800 € 14,38,91,4........40,2
De 1.801 a 2.700 € 14,57,9..........36,1
Més de 2.700 € 17,911,3..........41,5
No consta 15,88,72,4....4,33,418,6
Total 14,18,32,01,31,02,22,732,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/5.2.1.5/en