Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per dimensió del municipi i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 65,143,016,06,11,5
De 50.000 a 100.000 habitants 66,949,716,2..1,3
De 20.000 a 50.000 habitants 77,748,325,14,31,5
De 10.000 a 20.000 habitants 75,539,328,77,61,6
Menys de 10.000 habitants 84,040,334,19,51,7
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.1.2/en