Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per grandària de l'habitatge i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Habitatge amb 1 persona 37,535,9....1,0
Habitatge amb 2 persones 71,650,519,6..1,3
Habitatge amb 3 persones 79,348,922,77,71,5
Habitatge amb 4 persones 87,937,338,012,61,8
Habitatge amb 5 persones o més 85,732,733,419,62,0
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.1.3/en