Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'algun vehicle per a ús personal Per ingressos mensuals nets de la llar i nombre de vehicles disponibles
Unitats: tant per cent sobre total d'habitatges. "Nombre mitjà de vehicles per habitatge": mitjana sobre total d'habitatges que disposen d'algun vehicle.
Font: Idescat.
Nombre de vehicles a l'habitatge
Habitatges amb algun vehicle 1 vehicle 2 vehicles 3 o més vehicles Nombre mitjà de vehicles per habitatge
Menys de 1.100 € 35,329,94,2..1,2
De 1.101 a 1.800 € 72,453,415,43,61,3
De 1.801 a 2.700 € 87,049,529,08,51,5
Més de 2.700 € 92,235,443,713,11,8
No consta 75,442,925,86,71,6
Total 71,743,722,06,01,5
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.1.1.5/en