Skip to main content

People aged 16 or more by main means of transport used on journeys. By main activity of the company where he/she works and type of transport

Proporció de persones de 16 anys i més per mitjà de transport principal utilitzat en els desplaçaments Per activitat principal de l'empresa en què treballa i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Transport públic Transport privat
Seccions de la CCAE-2009 Total Autobús Metro/ tramvia RENFE o altres trens Altres mitjans Total Cotxe Moto/ ciclomotor
A ..........69,167,4..
B ................
C ..........78,074,1..
D ................
E ................
F 17,8........68,266,2..
G 24,0........56,956,0..
H ..........70,265,0..
I 29,3........33,629,1..
J ................
K ..........70,055,1..
L ................
M ..........68,854,2..
N 50,8........31,124,4..
O ..........55,647,3..
P ..........46,741,6..
Q ..........52,747,5..
R ................
S ..........62,559,4..
T ................
U ................
No consta ................
Total 25,412,09,83,6..57,953,44,5
Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen principalment en bicicleta, a peu o que no es desplacen Per activitat principal de l'empresa en què treballa i tipus de transport
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Seccions de la CCAE-2009 Total Bicicleta A peu No es desplacen
A ........
B ........
C 7,9......
D ........
E ........
F 14,0..13,2..
G 19,1..15,1..
H ........
I 37,1..27,3..
J ........
K ........
L ........
M ........
N 18,1..18,1..
O ........
P 29,5..24,2..
Q 15,8..15,7..
R ........
S 16,7..13,6..
T ........
U ........
No consta ........
Total 16,72,414,2..
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.2.3.4/en