Skip to main content

People aged 16 years or more that use public transport. By monthly income of the household and days of the week mainly used

Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per ingressos mensuals nets de la llar i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 29,947,0..49,1
De 1.101 a 1.800 euros 27,653,0..42,1
De 1.801 a 2.700 euros 28,658,7..41,3
Més de 2.700 euros 19,569,8....
No consta 32,146,6..44,8
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.4.5/en