Skip to main content

People aged 16 years or more that use public transport. By living with partner and days of the week mainly used

Proporció de persones de 16 anys i més que utilitzen el transport públic Per convivència en parella i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Dies que l'utilitzen
Utilitzen el transport públic Laborables Caps de setmana Tots els dies
Unitats: "Utilitzen el transport públic": tant per cent total persones. "Dies que l'utilitzen": tant per cent persones que utilitzen transport públic.
Font: Idescat.
Conviu actualment en parella 25,751,6..42,6
No conviu actualment en parella 33,653,6..43,1
Total 28,452,44,742,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.3.5.6/en