Skip to main content
Proporció de persones de 16 anys i més que usualment van caminant o amb bicicleta Per edat i motius principals pels quals s'hi desplacen
Unitats: tant per cent sobre total de persones que van caminant o en bicicleta.
Font: Idescat.
Exercici/ salut Proximitat Cost Sense cap altre transport Entreteniment Consciència mediambiental Altres raons
Menys de 45 anys 35,572,610,6..12,613,010,6
De 45 a 64 anys 50,575,8....14,0....
65 anys o més 56,677,24,6..16,2..5,0
No consta ..............
Total 46,374,97,22,814,16,57,8
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.4.2.2/en