Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By monthly income of the household

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per ingressos mensuals nets de la llar
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 51,974,6
De 1.101 a 1.800 euros 71,880,1
De 1.801 a 2.700 euros 82,684,0
Més de 2.700 euros 79,581,8
No consta 78,281,7
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.1.5/en