Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By living with partner

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per convivència en parella i dies de la setmana que l'utilitzen principalment
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Conviu actualment en parella 74,783,5
No conviu actualment en parella 72,176,0
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.2.6/en