Skip to main content

People aged 16 years or more that travel on public or private transport, but walk distances of less than two km. By level of completed studies

Proporció de persones de 16 anys i més que es desplacen en transport públic o privat, però fan a peu distàncies inferiors a dos km Per nivell d'estudis acabats
Total que es desplacen en transport Fan a peu distàncies < 2 km
Unitats: "Total que es desplacen": tant per cent total persones. "Fan a peu <2 km": tant per cent persones que utilitzen transport públic o privat.
Font: Idescat.
Sense estudis 55,182,0
Estudis primaris o equivalents 65,380,4
Ensenyament secundari 1a etapa 75,375,7
Estudis de batxillerat 75,884,2
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 85,779,8
Ens. profes. grau superior o equiv. 84,579,2
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 88,284,7
Estudis univ. 2N o 3r cicle o equiv. 84,881,7
No consta ....
Total 73,881,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/7.6.2.7/en