Skip to main content

People aged 16 or more concerned about the environment. By size of municipality and environmental awareness

Proporció de persones de 16 anys i més preocupades pel medi ambient Per dimensió de municipi i conciència mediambiental
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Preocupades pel medi ambient
Total Molt preocupades Han tingut coneixement d'alguna campanya Han detectat algun problema relacionat amb el M.A.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 93,176,868,527,8
De 50.000 a 100.000 habitants 94,575,878,224,1
De 20.000 a 50.000 habitants 94,880,865,125,0
De 10.000 a 20.000 habitants 95,181,653,628,6
Menys de 10.000 habitants 94,880,450,922,0
Total 94,078,464,426,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.1.1.2/en