Skip to main content

People aged 16 or more concerned about the environment. By type of household and environmental awareness

Proporció de persones de 16 anys i més preocupades pel medi ambient Per tipus de llar i conciència mediambiental
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Preocupades pel medi ambient
Total Molt preocupades Han tingut coneixement d'alguna campanya Han detectat algun problema relacionat amb el M.A.
Llar unipersonal 91,565,660,619,4
Parella sola 94,480,164,624,9
Parella amb fills 95,881,570,229,5
algun fill < 25 a. 95,480,170,130,3
tots els fills ≥ 25 a. 97,486,770,626,7
Pare o mare sol, amb fills 92,577,558,422,6
algun fill < 25 a. 98,079,669,421,2
tots els fills ≥ 25 a. 88,175,849,623,7
Llar amb altres persones 91,076,953,924,6
Total 94,078,464,426,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.1.1.4/en