Skip to main content

People aged 16 or more concerned about the environment. By net monthly income of the household and environmental awareness

Proporció de persones de 16 anys i més preocupades pel medi ambient Per ingressos mensuals nets de la llar i conciència mediambiental
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Preocupades pel medi ambient
Total Molt preocupades Han tingut coneixement d'alguna campanya Han detectat algun problema relacionat amb el M.A.
Menys de 1.100 € 91,271,953,413,6
De 1.101 a 1.800 € 95,177,859,519,5
De 1.801 a 2.700 € 97,482,572,726,5
Més de 2.700 € 95,383,773,333,5
No consta 91,877,465,634,3
Total 94,078,464,426,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.1.1.5/en