Skip to main content

People aged 16 or more concerned about the environment. By employment status and environmental awareness

Proporció de persones de 16 anys i més preocupades pel medi ambient Per tipus de feina i conciència mediambiental
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Preocupades pel medi ambient
Total Molt preocupades Han tingut coneixement d'alguna campanya Han detectat algun problema relacionat amb el M.A.
Treballa per compte propi 96,078,171,730,7
Treballa per compte d'altri 94,980,266,328,9
amb contracte indefinit 96,682,466,129,3
amb contracte temp. o durada determin. 87,069,967,526,9
No consta ........
Total 95,079,867,529,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/8.1.3.2/en