Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió estalvi d'aigua i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per dimensió del municipi
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Estalvi d'aigua baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 6,693,454,242,4100
De 50.000 a 100.000 habitants 6,850,151,748,2100
De 20.000 a 50.000 habitants 6,842,253,644,2100
De 10.000 a 20.000 habitants 6,692,256,840,9100
Menys de 10.000 habitants 6,582,658,439,0100
Total 6,772,655,042,4100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.2.1.2/en