Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió estalvi d'aigua i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per tipus de llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Estalvi d'aigua baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Llar unipersonal 6,443,064,232,8100
Parella sola 6,811,553,545,0100
Parella amb algun fill < 25 anys 6,822,251,046,8100
Parella amb tots els fills ≥ 25 anys 6,921,245,952,8100
Pare o mare sol amb algun fill < 25 anys 6,781,456,342,3100
Pare o mare sol amb tots els fills ≥ 25 anys 6,407,857,834,4100
Parella/pare o mare sol, amb algun fill < 25 anys i altres persones a la llar 6,820,057,542,5100
Llar amb altres persones 6,546,457,336,3100
Total 6,772,655,042,4100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.2.1.4/en