Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió estalvi d'aigua i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per ingressos mensuals nets de la llar
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Estalvi d'aigua baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 1.100 € 6,432,864,233,0100
De 1.101 a 1.800 € 6,662,158,339,6100
De 1.801 a 2.700 € 6,782,850,346,9100
Més de 2.700 € 6,842,251,146,7100
Total 6,772,655,042,4100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.2.1.5/en