Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió estalvi d'aigua i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per edat de la persona de referència
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Estalvi d'aigua baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Menys de 25 anys 5,877,871,720,6100
De 25 a 44 anys 6,722,556,341,2100
De 45 a 64 anys 6,802,451,046,5100
65 anys o més 6,622,757,739,7100
Total 6,772,655,042,4100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.2.2.2/en