Skip to main content
Valor mitjà de la dimensió residus ocasionals i proporció d'habitatges pel seu nivell de sensibilització Per dimensió del municipi
Nivell de sensibilització dels habitatges %
Residus ocasionals baix mitjà alt total
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 7,092,144,253,7100
De 50.000 a 100.000 habitants 7,102,840,856,4100
De 20.000 a 50.000 habitants 7,421,740,657,7100
De 10.000 a 20.000 habitants 7,572,632,864,5100
Menys de 10.000 habitants 7,651,534,164,4100
Total 7,292,140,057,9100
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/9.5.1.2/en